Кое е общото между Чърчил и пеницилина

Още едно потвърждение на схващането, че светът е малък

24
прочитания
От
JILO.BG
  • Уинстън Чърчил

В началото на 20 век един шотландски фермер се прибирал вкъщи от работа. Минавайки покрай блатото, изведнъж чул вик за помощ и видял малко момче, което се мъчело да изпълзи от тресавището. 
Фермерът бързо отсякъл дебела тояга, приближил се внимателно и подал клона на потъващото момче. 
Момчето се измъкнало на твърда земя, но дълго не могло да дойде на себе си, цялото треперело в мокрите дрехи. 
- Хайде да те водя при мен, трябва да се успокоиш и да се стоплиш - поканил фермерът момчето. 
- Не, не - завъртяло глава то. - Татко ме чака, той сигурно вече много се е притеснил.
Момчето благодарило на своя спасител и избягало. 
На сутринта фермерът видял към къщата му да приближава карета, теглена от породисти жребци. От возилото слязъл добре облечен джентълмен и попитал:
- Вие ли вчера сте спасил живота на моя син? 
- Да, аз - отвърнал фермерът. 
- Кажете колко ви дължа?
- Не ме обиждайте, годподине. Нищо не ми дължите. Постъпих така, както е длъжен да постъпи всеки нормален човек.
- Не, аз не мога да оставя това така, защото синът ми е много скъп на сърцето. Кажете каквато и да е сума - настоял джентълменът. 
- Повече не искам да говорим на тази тема. Довиждане - и фермерът се обърнал, за да се прибере. Тук на прага искочило малко момче. 
- Това вашият син ли е? - попитал гостът. 
- Да - гордо отговорил домакинът и погалил хлапето по косата. 
- Нека направим така. Аз ще взема вашия син с мен в Лондон и ще платя неговото образование. Ако той е толкова благороден като баща си, то нито вие, нито аз ще съжаляваме за това решение. 
Минали години. Синът на фермера завършил училище, после медицинския университет и скоро неговото име станало световноизвестно като човека, открил пеницилина. Казвал се Александър Флеминг (на снимката долу). 

Малко преди войната в една лондонска болница постъпил с тежко белодробно възпаление синът на същия онзи джентълмен. Как мислите, кой спасил живота му този път? Да, пеницилинът, открит от Александър Флеминг. Името на джентълмена, платил за неговото образование, било Рандолф Чърчил. А неговият син се казвал Уинстън Чърчил, който после станал премиер на Англия. Сигурно точно тези събития е имал предвид Уинстън Чърчил, когато казвал: "Стореното от теб ще се върне към теб."

 

Личности: 

Тагове: 

Още от Знание
.